DANS TIL SPILLEMANDSMUSIK. Kunne du tænke dig at lære at danse eller at spille. Så er du meget velkommen i Folkemusiklauget Fynboerne! Alle nye spillefolk og dansere er velkomne. Pris 250 kr. for et år. Halv pris for studerende og folkepensionister og 100 kr. for passive medlemmer. Betal over netbank til konto nr. 6810-0001096219. Husk navn og kontaktoplysninger

Lauget har øveaftener på Vestre Skole i Odense, onsdage fra kl. 19.00, undtaget den sidste onsdag i måneden hvor vi har bal på Kulturmaskinen. Kontakt formanden Poul Strunk, 41 60 99 39, poul.strunk@gmail.com, hvis du er ny danser eller spillemand og gerne vil begynde i lauget.

Bliv medlem af Folkemusiklauget Fynboerne på Facebook, hvor du kan se billeder fra lauget

Privatlivspolitik: I Folkemusiklauget Fynboerne har vi en medlemsliste, som varetages af kassereren. Her står medlemmernes navn, adresse, telefonnummer og eventuelle emailadresse. Vi udgiver et mindre antal medlemsblade om året, hvor den gældende liste bliver trykt. Medlemsbladet Liv i Lauget bliver uddelt til alle medlemmer. Vi har valgt denne løsning, så medlemmerne har mulighed for at kontakte hinanden.

Fredag den 12. oktober 2018 kl. 19.30 i Kulturmaskinen i Odense præsenterer vi musik, danse og fortællinger med Hedeselskabet: Jeppe Nørgaard, Steen Jagd og Vagn Dahl. Ballet er støttet af Odense Musikudvalg og Statens Kunstfond. Entré 100 kr. Dog 50 kr. for unge under 25 år, Elever og lærere på Skibhus 17:48 og medlemmer af Folkemusiklauget Fynboerne.

Torsdag den 18. oktober 2018 kl. 19.30 er der dans i Indslev Tårup Forsamlingshus, Æblegyden 19, 5592 Ejby. Tag kaffekurven og danseskoene med. Øl og sodavand kan købes. Pris 35 kr. for entré.

Søndag eftermiddag den 28/10 2018 kl. 14-16 er der familiedans for børn, forældre og bedsteforældre på Kulturmaskinen. Folkemusiklauget spiller op til danse, som alle kan være med til. Vi har en dygtig instruktør, som hjælper jer. Der er gratis adgang og arrangementet er støttet af til DIF og DGI's Foreningspulje.

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19.00 Bal i Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense. Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. OBS :Walk-in polka fra kl. 18.30: Begyndere er meget velkomne. Kom og lær grundtrinene. Fri entré.

Onsdag den 28. november 2018 kl. 19.00 Bal i Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense. Svendborg Danse- og Spillemandslaug og Folkemusiklauget Fynboerne spiller op til dans. OBS :Walk-in polka fra kl. 18.30: Begyndere er meget velkomne. Kom og lær grundtrinene. Fri entré.

Fredag den 28. december 2018 kl. 19.30 er der julebal i Allerup forsamlingshus arrangeret af Højbystævnet. Jydsk på næsen spiller op til dans. Gruppen består af Ivan Damgård, Michael Sommer, Jesper Vinther og Poul Erik Skakke. Gruppen er kendt for at lave den berømte Spillemandsmesse, men kan sandelig også levere et fantastisk bal. Så kom og få en dejlig aften med dans og god musik. Gratis entré.

Søndag eftermiddag den 27/1 2019 kl. 14-16 er der familiedans for børn, forældre og bedsteforældre på Kulturmaskinen. Folkemusiklauget spiller op til danse, som alle kan være med til. Vi har en dygtig instruktør, som hjælper jer. Der er gratis adgang og arrangementet er støttet af til DIF og DGI's Foreningspulje.